Služba mládeži

Jedným zo štyroch pilierov idey Rotary je Služba mládeži. Rotary klub Nitra sa intenzívne venuje činnosti v tejto oblasti a od svojich počiatkov sa zapája do všetkých programov venovaných mládeži v rámci Rotary International, počnúc organizáciou dlhodobých a krátkodobých výmenných pobytov, vysielaním a prijímaním študentov, mladých odborníkov v GSE tímoch, cez založenie a aktívnu spoluprácu s Rotaract clubom Nitra, až po podporu účasti v programe RYLA na národnej i svetovej úrovni. Ponuka v Službe mládeži v rámci Rotary klubu Nitra je skutočne bohatá:

Dlhodobá výmena

Kempy

GSE, RYLA

Rotaract club Nitra

Službe mládeži sa za 20 rokov Rotary klubu Nitra intenzívne venovalo 8 zástupcov pre výmenu mládeže Youth Exchange Officers, viac ako 200 hosťujúcich rodičov a súrodencov, 12 poradcov Counsellors a 6 riaditeľov a zástupcov stredných  škôl. Spolu sa do služby mládeži zapojilo vyše 220 ľudí, aby prispeli k sprostredkovaniu výmeny viac ako 250 mladých ľudí na krátkodobých, dlhodobých a profesijných pobytoch a ďalších viac ako 70 mladých sa zapojilo do diania v Rotary International cez Rotaract club Nitra a počas programu RYLA. Služba mládeži je ponuka Rotary klubu Nitra pre mladých ľudí, ktorým má niečo dať. Avšak zároveň aj pre mnohých členov klubu a ostatných priaznivcov tohto programu prináša veľa nových skúseností, priateľstiev, rozšírenie obzorov, určitú formu sebarealizácie a nezabudnuteľné spomienky.

Prezentácia: