Rotaract club Nitra

Rotaract club Nitra

Oslava 5. výročia založenia Rotary klubu Nitra v roku 2000 ani nemohla mať lepšiu formu než zdvojnásobenie aktivít a služby Rotary klubu Nitra prostredníctvom mladých ľudí, ktorí založili Rotaract Club Nitra. Zakladajúcim prezidentom bol Miroslav Laluštiak. Činnosti Rotaract clubu sa viažu s aktivitami pre detské domovy, mnohými kultúrnymi podujatiami, zapájaním sa sa do komunitných programov, s predajnými charitatívnymi akciami, športom a ochranou životného prostredia a mnohými inými činnosťami.

Za všetky roky venoval Rotary klub Nitra na činnosť Rotaract Clubu Nitra finančné prostriedky vo výške viac ako 6000 EUR. Podpora sa však neobmedzuje len na finančnú pomoc. Rotariánci sa zúčastňujú podujatí Rotaract, pozývajú ich na svoje prednášky a akcie a podporujú ich pri cestovaní. Vďaka tomu sa pravidelne zúčastňujú Rotary konferencií, RYLA programu, ale aj vlastných dištriktných, európskych a svetových podujatí Rotaract. Rotaract členovia zase pomáhajú Rotary klubu pri organizovaní krátkodobých výmenných pobytov či kultúrnych a spoločenských podujatí. Počas rokov mladí získali aj druhý sponzorský klub Rotary klub Nitra Harmony. Dnes je v Rotaract clube Nitra už tretia generácia Rotarakťákov, ktorí postupne začínajú rozširovať rady Rotary klubu.

 

Čo bolo dôvodom stať sa členom Rotaract clubu Nitra?

„Do Rotaractu ma zlákala myšlienka podeliť sa z niečím, čo viem a čo môže byť prospešné iným, ako aj rozšíriť si svoje vlastné vedomosti od druhých. Podporovať tých, ktorí chcú rozvíjať svoj potenciál vo vzdelávaní, v podnikaní resp. v zamestnaní a nemajú potrebné možnosti alebo prostriedky. Budovať, udržiavať a šíriť morálne štandardy pomocou projektov a celkovou činnosťou klubu.“

  • Miroslav Laluštiak, zakladajúci prezident RAC Nitra

 

Prečo si sa pripojila do Rotaract klubu?

„Kvôli ľuďom.. priateľstvám a pomoci tým, ktorí to potrebujú.. ako partia sme dokázali viac.. až neskôr som pochopila, že mi to pomohlo aj profesionálne a ľudsky.“

Lucia Bártová, členka RAC Nitra