O Rotary

Rotary International je medzinárodné združenie organizácií, známych jako Rotary klub, alebo Rotary Club.

Spoločenstvo Rotary tvorí v súčasnosti viac ako 1,2 miliónov mužov a žien, organizovaných vo viac než 35 000 kluboch pôsobiacich prakticky vo všetkých krajinách sveta.

Cieľom rotariánov  je združovať v miestnych kluboch vedúce osobnosti rôznych povolaní, ktorých spája poskytovanie humanitárnych služieb, podpora vysokých etických štandardov vo svojich povolaniach, budovanie dobrej vôle a prostredníctvom medzinárodnej spolupráce aj podpora mieru vo svete.

Členovia se stretávajú obvykle raz týždenne na spoločnú večeru, raňajky alebo obed, čo je spoločenská udalosť a príležitosť koordinovať činnost klubu k dosiahnutiu stanovených cieľov

Najznámejším heslom Rotary International, které vyjadruje naše poslanie, je:

„SERVICE ABOVE SELF“ – „Služba druhému pred vlastným záujmom“

Zakladateľ: Paul P. Harris

Založenie: 23. februára 1905, Unity Building

Prezident: Ian H. S. Riseley (2017–2018)

Ústredie: Evanston, Illinois, USA

WWW: www.rotary.org