Cieľ Rotary

Cieľ Rotary

Základným cieľom Rotary je ochota pomáhať druhému v každodennom živote.  Všeobecným cieľom Rotary je rozvíjať ideál služby ako základne cennej iniciatívy, obzvlášť podporiť a pestovať:

  1. Rozvoj vedomostí o tom, kde je možné poskytnúť službu a pomoc
  2. Dodržiavanie vysokých etických zásad v podnikaní a vo všetkých profesiách, rešpektovanie významu všetkých užitočných zamestnaní a vyzdvihnutie profesie každého rotariána ako vhodnej príležitosti poskytnúť službu a pomoc celej spoločnosti
  3. Rozvíjanie ideálu služby a pomoci v osobnom živote, v povolaní i v zapojení každého člena klubu do života obce
  4. Dobrá vôľa, smerujúca k medzinárodnému porozumeniu a mieru prostredníctvom všetkých, ktorých spojuje ideál ochoty ku vzájomnej pomoci a službe