Organizačná štruktúra Rotary International

Organizačná štruktúra Rotary

Kluby sú zoskupené do rotariánskych dištriktov, pričom každý z nich je riadený guvernérom, ktorý v jeho funkcii pôsobí jeden rotariánsky rok a zvolí si motto tohto roka. Guvernér je predstaviteľom RI v dištrikte. Vedenie dištriktu vrátane asistentov guvernéra a rôznych usmerňuje riadi kluby a pomáha im v ich činnostiach. Približne 15 dištriktov tvorí tzv zónu. Dištrikty sú rozdelené do 6 teritórií, pričom do teritória CEEMA (Continental Europe, Eastern Mediterranean, Africa, kontinentálna Európa, východná časť Stredomoria a Afrika) patrí aj náš dištrikt 2240.

Dištrikt 2240 zahŕňa územie Slovenska a Českej republiky. Dištrikt 2240 bol založený 1. júla 1999. Do tohto dátumu pôsobili slovenské i české kluby v rámci dištriktu 1920 spolu s rakúskymi klubmi. V rámci dištriktu 2240 pôsobí už viac ako 73 Rotary klubov, ktoré majú spolu viac ako 1400 členov.

Guvernér rotariánskeho roku 2018 – 2019 je Zdeněk Michálek a mottom je : „Buď inšpiráciou (Be the Inspiration)“.

Rotary vo svete: