Rotariánsky znak

Rotariánsky znak

Prvú grafickú podobu rotariánskemu znaku navrhol v roku 1905 rytec Montaque Bear. V tej dobe zobrazovalo obyčajné koleso na voze. Počas vývoja Rotary prešiel viacerými obmenami, pričom sa však podstata znaku nezmenila. Súčasná podoba znaku bola schválená v roku 1929. Znak zobrazuje ozubené koleso, ktoré symbolizuje civilizáciu a pohyb.