Skúška pomocou štyroch otázok

Skúška pomocou štyroch otázok

V roku 1932 formuloval rotarián Herbert J. Taylor štyri otázky, ktoré sú meradlom etickej úrovne našich aktivít. Tie si rotariáni kladú vo svojom podnikateľskom a profesijnom živote na celom svete a poznáme ich v znení:

  1. Je to, na načo myslíme, čo hovoríme či konáme, PRAVDA?
  2. Je to ČESTNÉ voči všetkým, ktorých sa to týka?
  3. Podporí to PRIATEĽSTVO a vzájomnú DÔVERU?
  4. Prinesie to PROSPECH všetkým zúčastneným?

Odpoveď na tieto otázky poskytuje rotariánom možnosť si overiť, či sú naše činy a úmysly naozaj prospešné a napĺňajú rotariánske zásady. Zásady, ktoré zachovávajú a podporujú rozvoj etických hodnôt na úrovni medziľudských vzťahov.