Z histórie Rotary

Historický vývoj Rotary

 • 1905 – dňa 23. 5. je založený prvý Rotary klub (RC) v Chicagu, štát Illinois, USA, zakladateľom je Paul P. Harris
 • 1906 – prvý spoločný zrealizovaný projekt, ktorý slúži verejnému záujmu vo forme vybudovania verejných záchodov pri mestskej radnici v Chicagu
 • 1910 – 1911 – Paul P. Harris je zvolený za prvého prezidenta Národnej asociácie Rotary klubov na prvom Kongrese Rotary
 • 1911 – 1913 – názov organizácie sa formuluje na Medzinárodné spoločenstvo Rotary klubov, vznik klubov v Kanade, Veľkej Británii a Írsku
 • 1915 – 1916 – založený prvý klub v krajine nehovoriacej po anglicky – na Kube
 • 1916 – 1917 – prezident Rotary International (RI) Arch Klumph podáva návrh na založenie nadačného fondu
 • 1925 – je založený prvý Rotary klub v Československu – RC Praha, iniciátorom je významný diplomat Jan Masaryk
 • 1927 – vzniká prvý klub na Slovensku – RC Bratislava, územie Československa uznané ako samostatný Rotary dištrikt č. 66
 • 1927 – vznik prvého klubu v Nemecku – RC Hamburg
 • 1939 – zánik Československa na základe Mníchovskej dohody v oblasti ovládanej fašistami vstupuje do platnosti zákaz činnosti Rotary klubov
 • 1942 – 1943 – na Rotariánskej konferencii o vzdelávaní a kultúrnej výmene v Londýne sa pripravujú podmienky na vytvorenie UNESCO
 • 1945 – koncom druhej svetovej vojny sa obnovuje Československo a taktiež Rotary kluby
 • 1945 – 1946 – RI podáva pomocnú ruku krajinám, ktoré sú postihnuté druhou svetovou vojnou, 49 rotariánov sa podieľa na koncepte Charty spojených národov
 • 1946 – 1947 – Paul P. Harris zomiera v Chicagu, zakladá sa štipendijný program za pomoci príspevkov rotariánov
 • 1948 – vo svete nastáva prudký rozvoj Rotary v Československu sa k moci dostávajú komunisti, ktorí zakazujú činnosť Rotary
 • 1948 – 1949 – za podpory RI prvých 18 študentov študuje vo forme vyslancov
 • 1962 – 1963 – je založený prvý Interact klub v Melbourne, USA a je vyhlásený program Celosvetovej služby obci
 • 1965 – 1966 – vytvárajú sa programy účelových dotácií a Výmeny študijných skupín
 • 1968 – 1969 – vzniká program Rotaract klubov
 • 1978 – 1979 – zrodenie celosvetového programu 3-H – pre zdravie, proti hladu a za ľudské podmienky
 • 1979 – 1980 – vďaka podpore Nadácie Rotary je očkovaných šesť miliónov filipínskych detí proti detskej obrne
 • 1984 – 1985 – je vyhlásený program PolioPlus, ktorý zoskupuje 120 miliónov dolárov určených na porazenie detskej obrny detí na celom svete
 • 1987 – 1988 – do Rotary vstupujú prvé ženy
 • 1989 – Rotary sa vracia do Maďarska a Poľska
 • 1990 – 1991 – s pomocou dištriktu 1920 (Rakúsko – západ) sa Rotary vracia do Československa, Václav Havel je ocenený najvyšším vyznamenaním RI
 • 1994 – 1995 – Západná časť zemegule je vyhlásená za územie bez detskej obrny
 • 1997 – severná Morava a niekoľko lokalít na Slovensku zasahujú rozsiahle povodne, miestne Rotary kluby organizujú pomoc týmto oblastiam
 • 1998 – realizácia projektu na podporu zdravotníctva v Zambii organizovaný RC Praha – je prvým projektom, v ktorom české a slovenské Rotary kluby poskytujú medzinárodnú podporu
 • 1998 – 1999 – s účasťou RI vzniká sedem svetových univerzít zameraných na udržanie mieru a riešenie konfliktov
 • 1999 – zrod samostatného Rotary dištriktu 2240 pre Českú republiku a Slovensko, jeho prvým guvernérom sa stáva JUDr. Dobroslav Zeman, začína sa publikovať dištriktný dvojmesačník Rotary Good News
 • 2000 – 2001 – západný Pacifik vyhlásený za oblasť bez detskej obrny
 • 2001 – 2002 – Európa sa stáva územím bez detskej obrny
 • 2002 – 2003 – deklaruje sa druhá kampaň zničenia detskej obrny na svete na získanie ďalších finančných prostriedkov
 • 2004 – 2005 – celosvetová oslava 100. výročia RI prostredníctvom realizácie stoviek projektov v prospech obcí, vysadzujú sa pamätné stromy
 • 2005 – prezidentom Českej republiky Václavovi Klausovi a Slovenska Ivanovi Gašparovičovi je udelený titul čestného guvernéra dištriktu 2240
 • 2005- pri pamätníku v Lidiciach sú vysadené stromy a umiestnený pamätný kameň českými a nemeckými rotariánmi symbolizujúcimi vzájomn porozumenie a mierovú budúcnosť všetkých národov
 • 2005 – pobrežia krajín juhovýchodnej Ázie je zničená vlnami tsunami, rotariáni z celého sveta poskytujú pomoc postihnutej oblasti
 • 2006 – na dištriktnej konferencii v Českom Krumlove je prvýkrát udelené vyznamenanie – Cena Tomáša J. Baťu
 • 2006 – 2007 – čestný odznak „Paul Harris Fellow“ odovzdaný Nadáciou Rotary milióntemu nositeľovi
 • 2007 – vznik dlhodobého projektu na podporu rozvoja osobnosti mladých ľudí, ktorý realizuje dištrikt 2240 spolu s veľvyslanectvom USA v Českej republike