Služba v klube

Rotary Club Nitra pôsobí v Nitre od roku 1995

Hlavným poslaním člena Rotary klubu a klubu ako súčasti medzinárodného spoločenstva Rotary International je služba iným,  povýšená nad vlastné záujmy (Service above self).

Naše aktivity sa premietali do všetkých preferovaných oblastí služieb v Rotary.
Od klubovej služby a pomoci mestu, cez profesnú a medzinárodnú službu až
po službu, na ktorej sme sa podieľali najradšej – službu mládeži.