GSE, RYLA

Rotary klub Nitra sa v rámci svojich aktivít venoval aj profesijnému rozvoju mladých odborníkov, či už z radov študentov, čerstvých absolventov alebo mladých pracujúcich, ktorí dostali príležitosť stretnúť sa so svojimi rovesníkmi v dištrikte na programe RYLA (Rotary Youth Leadership Award) alebo v zahraničí v programe GSE (Generation Service Exchange).

GSE je program pre tímy mladých odborníkov, ktorí cestujú po inej krajine, stretávajú odborníkov vo svojej pracovnej oblasti, vymieňajú si s nimi skúsenosti, sledujú, ako to funguje u nich, aby mohli tieto poznatky zúročiť po návrate do svojej krajiny.

Rotary klub Nitra vyslal do GSE tímu 3 mladých ľudí – Tomáša Stoklasu, Svetlanu Bečicovú a Zuzanu Belčíkovú. Zároveň na svojej pôde privítal účastníkov zo 4 GSE tímov – 3 z USA (Kalifornia LA, Berkley a Pennsylvánia) a 1 z Nemecka.

Čo pre teba znamenal GSE?

„Bola to geniálna skúsenosť a príležitosť nahliadnuť do sveta úspešných ľudí a ich rodín, vidieť miesta a zažiť veci, ktoré by sme ako bežní turisti nikdy nezažili. Napríklad jazda v policajnom aute v oblasti s vysokou kriminalitou… Všetky rotariánske 4 rodiny sa o nás príkladne starali, delili sa s nami o svoje súkromie a svojou pohostinnosťou sa zapísali do našich životov. A my sme na oplátku na Rotary meetingoch prezentovali (‘o dušu’)  o našom malom Slovensku (a Čechách) , krásach a bohatstvách  hodných povšimnutia, či o všetkých kľúčových zmenách (v roku 2001 stále relatívne čerstvých).  A občas sme sa čudovali, ako málo o nás vedia za veľkou mlákou a cítili, že môžeme aspoň trochu prispieť svojou troškou k osvete Slovenska. Výborný pocit!  Určite  mladým vrele odporúčam!“

  • Zuzana Bečicová (Belčíková), účastníčka GSE, USA, Kalifornia, LA 2001

Rotary klub Nitra každoročne vysiela taktiež 1-2 účastníkov aj na RYLA program. Títo sa zdokonaľujú vo vodcovských zručnostiach, v práci v tíme, v schopnostiach motivácie a komunikácie. Počas niekoľkých dní zameraných na rozvoj osobnosti a hľadania svojich predností ich programom sprevádzajú odborníci z radov rotariánov aj nerotariánov, medzi ktorými sa už niekoľkokrát objavuje aj člen nitrianskeho klubu.

Ako si sa dostal k programu RYLA?

„ Oslovil ma Zdeněk Michálek, s ktorým som sa zoznámil na tréningu v Japonsku. Odovzdávanie skúseností a vedomostí ma vždy najviac bavilo aj v mojej práci, až ma to priviedlo k poradenstvu.  RYLA je jedna z ciest, ako prispieť k zvyšovaniu podnikateľskej gramotnosti mladých ľudí. Nemyslím tým, že všetci by mali podnikať, ale bolo by fajn, keby čo najviac ľudí, ktorí pracujú v akomkoľvek podniku, rozumelo tomu, ako taký podnik funguje. A ešte jedna dôležitá motivácia. Aj ja som sa pri tom vždy niečo naučil.“

  • Ivan Košalko, lektor, RYLA

 

Ovplyvnil program RYLA tvoj ďalší život?

„Doteraz som v kontakte s ľuďmi, ktorí ma veľmi ovplyvnili a udržiavam si s nimi pevné kamarátstva. Vďaka leadership tréningom som bol schopný viesť ľudí vo verejnoprospešných a dobročinných organizáciach ako študentský parlament alebo Interact. Dozvedel som sa o možnostiach, ktoré Rotary ponúka a to ma motivuje zostať v tejto organizácii aj naďalej.“

  • Matej Miretínsky, účastník RYLA