Sihoťské knižničky

Rotary club Nitra úspešne zrealizoval projekt pre obyvateľov a návštevníkov Nitry s názvom Sihoťské knižničky. Knižničky sú umiestnené v mestskom parku v príjemnom prostredí v blízkosti lavičiek a sú k dispozícii pre všetkých, ktorí si radi vezmú do rúk knihu a prenesú sa do sveta fantázie. Menšia knižnička, ktorá bola ihneď po otvorení obklopená najmenšími, patrí deťom, vo väčšej si nájdu čítanie všetky generácie. Prvé knihy do knižničiek venovali členovia Rotary clubu Nitra. Okoloidúci si ich môžu vziať domov a po prečítaní vrátiť späť, poprípade priniesť aj svoju vlastnú knihu a podeliť sa s ňou s ostatnými. Slávnostné odovzdanie projektu verejnosti sa uskutočnilo 29.3.2019 o 16:00. Projekt podporilo mesto Nitra.

Vybudovanie stoličkového výťahu pre deti s fyzickým postihnutím

Hľadáme podporu pre vybudovanie stoličkového výťahu v Spojenej Škole Internátnej (SŠI) na Červenovej ulici v Nitre

Spojená škola internátna na Červenovej ulici v Nitre zabezpečuje výučbu a prípravuje do života deti so stredným a ťažším mentálnym postihnutím. Školu navštevuje 150 žiakov, z toho 20 je ubytovaných na internáte. Škola má dve poschodia, a kedže majú niektoré deti okrem mentálneho postihnutia aj problém s mobilitou tak sú odkázané na vozík alebo na barle. Škola nemá bezbariérový prístup, čo predstavuje značnú komplikáciu pre študentov s telesným postihom. Učiteľky musia tieto deti svojpomocne vynášať a znášať po schodoch aj niekoľkokrát za deň.

V Rotary Klube Nitra sme sa rozhodoli s týmto nedôstojným stavom niečo urobiť. Preto chceme v roku 2019 zrealizovať projekt a zabezpečiť financovanie stoličkového výťahu pre deti s fyzickým postihnutím.

Stoličkový výťah – šikovný pomocník, ktorý na schodoch nezaberie veľa miesta.

Odhadované náklady na realizáciu stoličkového výťahu sú 9.850 € s DPH, ktoré budeme financovať z dobrovoľných príspevkov.

Pomôže nám každý Váš príspevok a budeme radi keď nám zašlete na tento projekt 2% zo svojich daní.

Údaje o realizátorovi projektu:

Názov: Rotary Club Nitra

Adresa: Svätourbanská 37, 949 01 Nitra

IČO: 355 93 806

Právna forma: Občianske združenie

Prosím, prepošlite túto žiadosť o podporu svojim známym.

Ak máte záujem o prezentáciu, diskusiu k projektu a pozvánku na otvorenie, zanechajte nám Váš email. Naviac všetci prispievatelia, ktorí majú záujem, budú uvedení na webe a pamätnej plakete v škole ako podporovatelia. Preto nám udeľte na webe súhlas, aby sme mohli zverejniť Vaše meno medzi podporovateľmi projektu.

Rotary klub Nitra podporuje SŠI v Nitre rôznymi formami pomoci od roku 2005. Najväčším realizovaným projektom bolo vybudovanie Náučného chodníka – vonkajšieho výučbového areálu, ktorý je v užívaní školy od roku 2016 a stál 33.000 €.

Deti a priatelia zo Spojenej školy internátnej v Nitre Vám budú vďačné, že aj Váš príspevok im skvalitní každodenné fungovanie v škole.

S pozdravom,

Daniel Hetényi

President RC Nitra

Kontakt: Daniel.Hetenyi@rotary2240.org

Stretnutie s nitrianskymi skautmi

  • DGN Zdeněk Michálek z RC Ostrava nás informoval o Skautskej organizácii v rámci Čiech a Slovenska. Priblížil nám ich minulé aj súčasné aktivity.
Zľava ADG R. Plevka RC Nitra, DGN Z. Michálek RC Ostrava, R. Bečica RC Košice Classic a L.Gáll RC Nitra
  • Navštívili nás Miestni skauti z organizácie 23. Zboru Nitravan informovali o svojich aktivitách a riešení klubovne.
V zaujímavej a bezprostrednej diskusii naprieč generáciám

Výmenní študenti opäť v Budapešti.

RC Nitra spolu s výmennými študentmi zorganizoval trojdňový výlet do Budapešti. Štrnásti  študenti z Rotary klubov Nitra, Nitra – Harmony, Dunajská Streda, Martin, Bratislava, Bratislava International, Malacky Golf, Košice, Košice Clasic, Trenčín Laugaricio a RC Ostrava International zahájili prehliadku metropoly návštevou budovy Parlamentu a korunovačných klenotov. Pamätník na brehu Dunaja venovaný obetiam maďarského holocaustu sme navštívili v práve v pamätný deň. Nasledovali významné chrámy, historické budovy, pamätníky  v centre mesta: Bazilika sv. Štefana, Námestie osloboditeľov,  cukráreň Gerbaud, synagógu a kaviareň New York. Študenti si výlet užívali, počas pešej prehliadky si spievali svoje národné a slovenské piesne.  Postupne sa k nám pridávali aj výmenní študenti, ktorí sú na pobyte v dištrikte Maďarsko.  Takže výletníkov sme mali cez dvadsiatku. Nálada bola výborná. Popoludní sme sa presunuli na budínsku stranu mesta. Navštívili sme Rybársku baštu a podvečer sme počkali na západ slnka s panorámou Parlamentu a dunajských mostov. Druhý deň sme navštívili budovu Opery a Námestie hrdinov. Niektorí študenti sa kúpali v  historických Szécsényiho kúpeľoch, ďalší sa člnkovali a pozreli si kaštieľ Vajdahunyad. Potom sme sa presunuli historickým metrom M1 na Dunajské korzo, námestie Vigadó a k Veľkej tržnici. Prešli sme pešo most Oslobodenia a študenti vyšli na horu Gellért. Prezreli si Pamätník oslobodenia a Citadelu. Cestou naspäť sme si ešte navšívili slávne kúpele Gellért. Večerný program sme venovali návšteve Rotary klubu Budapešť – Tabán. Privítal nás  guvernér dištriktu 1911 a prezident klubu. Prekvapením večera a zlatým klincom bola produkcia študentov, ktorí zaspievali slovenský hit a maďarskú ľudovú pieseň. Po návšteve sme sa presunuli kultovou električkou č. 2 na miesto ubytovania. Výlet sme zakončili návštevou Margitinho ostrova. Prialo nám počasie, peši sme prešli viac ako 30 kilometrov. Študenti  z Kolumbie, Brazílie, Argentíny, Taiwanu a Spojených štátov spoznali európsku metropolu s pulzujúcim životom, s množstvom historických pamiatok a atrakcií.

Exchange students again in Budapest.

RC Nitra together with exchange students organized a three-day trip to Budapest. Fourteen students from the Rotary Clubs Nitra, Nitra – Harmony, Dunajská Streda, Martin, Bratislava, Bratislava International, Malacky Golf, Košice, Košice Clasic, Trenčín Laugaricio and RC Ostrava International started a tour of the metropolis by visiting the Parliament building and the Crown Jewels. The Danube Memorial dedicated to the victims of the Hungarian Holocaust was visited on the day of the official memorial day, followed by major temples, historic buildings, monuments in the city center: St. St. Stephen’s, Liberation Square, Gerbaud Confectionery, New York Cafe and Synagogue. The students enjoyed the trip, singing their national and Slovak songs during the walking tour. Some of the exchange students staying in Hungary also joined us, making it over twenty travellers altogether. The mood was great. In the afternoon we moved to the Buda side of the city. We visited the Fishermen’s Bastion, and in the evening we waited for the sunset with the panorama of Parliament and the Danube bridges. The next day we visited the Opera House and the Heroes‘ Square. Some of the students bathed in the historic Szécsényi Spa, others were boating and watching the Vajdahunyad mansion. Then we moved via the historic metro line M1 to the Danube Corridor, Vigadó Square and the Great Market. We walked the Liberation Bridge and the students went to Mount Gellért. They viewed the Liberation Monument and the Citadel. On the way back we visited the famous Gellért Spa. The evening program was dedicated to visiting the Rotary Club Budapest – Taban. We were welcomed by the Governor of District 1911 and the President of the Club. The surprise of the evening was the production of students who sung a Slovak hit and a Hungarian folk song. After the visit we moved to the place of accommodation with the iconic tram no. 2. The trip ended with a visit to Margit’s Island. We liked the weather, we walked more than 30 kilometres. Students from Colombia, Brazil, Argentina, Taiwan and the United States have got to know a vibrant European metropolis, with its many historical monuments and attractions.

Panelová diskusia: Sloboda a zodpovednosť

Stretli sme sa pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie.

Téma : Sloboda a zodpovednosť

Bloky panelovej diskusie :

• Slobodné voľby

• Sloboda vierovyznania a sexuálnej orientácie

• Slobodné médiá

• Slobodné podnikanie a voľný trh

Panelisti:

Csilla Droppová, členka RC Banská Bystrica

Vždy aktívna, pôsobí v podnikateľskom, akademickom aj mimovládnom sektore. Takto vyskladaná profesionálna kariéra prináša svoje prednosti i úskalia. Avšak prináša to hlavne príležitosť vnímať vývoj spoločnosti naprieč rôznymi sektormi hospodárskeho a spoločenského života. Tiež to prináša príležitosť tieto sektory spájať do spolupráce s cieľom dosahovania synergického efektu pre spoločnosť ako celok.

Tomáš Osuský, člen RC Bratislava Danube

Tomáša zastihla nežná revolúcia na začiatku jeho profesionálnej kariéry. Absolvent EF SVŠT strávil väčšinu svojej kariéry v biznise IT a svoje skúsenosti z tejto branže dnes využíva na pozícii riaditeľa firmy Hollen s.r.o., ktorá poskytuje služby výrobcom automobilov. Príbeh tejto firmy je príkladom využitia nových príležitostí, ktorý by sa bez zmeny režimu nikdy nestal.

Panelovú diskusiu pripravil a moderoval  Ivan Košalko.

Matej Tóth, olympijský víťaz 2016


O svojej doterajšej kariére, úspechoch a ťažkostiach

Stretnutie RC Nitra a RC Nitra-Harmony s našim úspešným reprezentatntom

V klube sme mali milú návštevu, za početnej účasti členov klubu, rodinných príslušníkov a členov RC Harmony prezident klubu Daniel Hetényi privítal vzácnu návštevu. O svojej doterajšej kariére, úspechoch a ťažkostiach z obvinenia z použitia dopingu,  nám porozprával Matej  Tóth, olympijský víťaz 2016, majster sveta 2015, aktuálny vicemajster Európy na 50 km chôdze z Berlína. Mimoriadne pútavým spôsobom opísal svoje športové začiatky a najväčšie úspechy. Zároveň udalosti od roku 2016, ktoré vznikli po obvinení z použitia z dopingu. Ocenil postoj športovej verejnosti a chodeckej komunity a nakoniec dosiahol aj úspešné očistenie od podozrení z nedovolených podporných prostriedkov. Potom Matej obšírne odpovedal na mnohé otázky, ktoré sa týkali techniky behu, dopingu, rozhodcov, objektivity rozhodovania, súperov a pod. Záverom záujemcom podpísal svoju knihu Odchýlka. Príjemný podvečer ukončilo spoločné fotografovanie.

s

Ďakujeme Matejovi, že si našiel čas na návštevu nášho klubu, prajeme mu ešte úspešnú kariéru a obhájenie olympijského zlata na olympiáde v roku  2020 v Tokiu. Ďakujeme RC Harmony za početnú účasť a Tonkovi Tóthovi za pozvanie Mateja.  

Odovzdanie srdcového defibrilátora 14.2.2018 o 10:00 v priestoroch OC Max.

Rotary Club Nitra pokračuje v umiestňovaní srdcových defibrilátorov pre obyvateľov a návštevníkov Nitry.

Po minuloročnom odovzdaní vianočného daru návštevníkom OC Mlyny tentokrát zakúpil Rotary Club Nitra  verejný srdcový defibrilátor, vhodný pre profesionálne i laické použitie, pre návštevníkov OC Max.

Prístroj je konštruovaný tak, aby ním dokázal zachrániť život aj bežný človek bez zdravotníckeho vzdelania, pretože vedie záchrancu krok za krokom zvukovými povelmi. Defibrilátor je schopný bezchybne automaticky analyzovať elektrickú činnosť srdca prostredníctvom elektród nalepených na hrudník postihnutého a pokiaľ je to vhodné, odporučí podanie elektrického výboja.

Odovzdanie srdcového defibrilátora sa uskutoční pri príležitosti podujatia Valentínska kvapka krvi dňa 14.2.2018 o 10:00 v priestoroch OC Max.

Srdečne Vás pozývame na slávnostné odovzdanie prístroja, pri ktorom budú asistovať odborníci zo Záchrannej a dopravnej zdravotníckej služby a z Červeného kríža. Vysvetlia jeho jednoduchú obsluhu a použitie a zároveň umožnia prístroj vyskúšať laickej verejnosti. Sledovanie a nácvik použitia defibrilátora je možné spojiť s darovaním krvi, ktoré bude prebiehať v priestoroch nákupného centra.

Rotary Club Nitra, 14.2.2018, 10:00, OC Max

Hosťom RC Nitra bol pán Július Binder

Hosťom RC Nitra bol pán Július Binder

 

Pána Bindera sme pozvali na prednášku pri príležitosti 25. výročia prehradenia Dunaja a zahájenia prevádzky Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Dozvedeli sme sa dosiaľ nepoznané a predovšetkým nepublikované fakty, ktoré predchádzali vybudovaniu priehrady na Dunaji. Objasnil  medzinárodno – politické súvislosti po II. Svetovej vojne, kedy sa oživila myšlienka vybudovania priehrady na spoločnom úseku Dunaja. Nepoznaná bola úloha politikov ZSSR, Chruščova a Brežneva. Vývoj,  aj v tejto technickej oblasti,  odvodil od politických procesov v 50. rokoch, spomenul postoje vtedajších vládnych a straníckych orgánov.

 

Na dramatické chvíle pred prehradením Dunaja pán Binder spomínal: „Cítil som obrovskú zodpovednosť za prehradenie Dunaja. Vedomie, že keď neprehradíme Dunaj v októbri 1992, už nikdy nebude Vodné dielo Gabčíkovo v prevádzke, bolo neznesiteľné. Tak isto predstava, že odporcom vodného diela nebudeme môcť dať lekciu z absurdnosti ich tvrdení,” spomínal pán Binder. Dodal,  že konečné rozhodnutie o prehradení Dunaja, ktoré padlo 24. októbra 1992, ostalo na ňom. „Dňa 23. októbra, deň pred ohláseným prehradzovaním, v súlade s rokovaním vlády z 20. októbra zasadal krízový štáb. Viac než štvorhodinové rokovanie neprinieslo žiadne rozhodnutie. To ponechali na riaditeľa Vodohospodárskej výstavby”.

 

Počas 25. ročného prevádzkovania VD sa potvrdili kvality vodného diela tak, ako to predpokladali autori projektu. Nepotvrdila sa žiadna z negatívnych prognóz odporcov vodného diela. Realizáciou náhradného riešenia zdrže Hrušov – stupňa Čunovo, výhradne na území SR, sa zabránilo obrovským environmentálnym a ekonomickým škodám, ktoré by vznikli prerušením prác na vodnom diele a následne neuvedením Vodného diela Gabčíkovo do prevádzky.

 

Pán Binder v závere odpovedal na viaceré otázky týkajúce sa využitia objektov prehradenia a vybudovanie umelého  kanála pre vodné športy.  Unikátne riešenie pomohlo vychovať viacerých olympijských víťazov. Vodný slalom sa stal najúspešnejším športovým odvetvím Slovenska.

 

Spomenul  súčasné nepriaznivé obdobie a nevyužitie príležitostí na prípravu projektov na zachytávanie vody na území Slovenska. Viaceré krajiny v Európe už naštartovali programy na udržanie vody v krajine. Bude to strategická úloha. Viacerí sa pýtali na prípravu odborníkov – priehradárov, vodohospodárov, hydrotechnikov a pod. Aj v tejto oblasti je kríza. Oslovuje vládu a parlament, dáva návrhy na vybudovanie nových vodozádržných priestorov, vodárenských nádrží, ale nie je vypočutý. Spolupracuje s českými vodohospodármi, presadzuje vybudovanie kanála Dunaj – Odra – Labe. Inšpiruje sa Tomášom Baťom.

 

Zažili sme príjemné a obohacujúce stretnutie s významným vodohospodárom, legendou vodného staviteľstva. Pán Binder, napriek svojmu veku (86 rokov),  pútavo a chronologicky presne porozprával príbeh a peripetie výstavby najvýznamnejšej vodnej stavby na Slovensku a najväčšieho vodného diela v a strednej Európe.

 

Ladislav Gáll, RC Nitra

Foto : Robert Plevka, RC Nitra

Svetový deň boja proti detskej obrne

24.10.2017 si Rotary Club Nitra pripomenul Svetový deň boja proti detskej obrne

Členovia Rotary Clubu Nitra patria k miliónom ľudí, ktorí sa zapájajú do Svetového dňa boja proti detskej obrne. Touto cestou sa snažia zvýšiť povedomie a získať prostriedky a podporu na vyhubenie detskej obrny – ochorenia, ktorému je možné zabrániť pomocou očkovania, a ktoré ešte aj dnes znamená pre deti v niektorých častiach sveta hrozbu.

Prvý projekt očkovania detí proti detskej obrne začal na Filipínach už v roku 1979. Rotary International spoločne so Svetovou zdravotníckou organizáciou, UNICEF a Centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb založili Iniciatívu za celosvetové vyhubenie detskej obrny. Za takmer 30 rokov intenzívnej práce sa jej podarilo znížiť počet prípadov ochorenia na detskú obrnu po celom svete o 99,9% z takmer 350 000 prípadov ročne iba na 37 (!) prípadov v roku 2016. Rotariáni pomohli zaočkovať proti detskej obrne už viac ako 2,5 miliardy detí v 122 krajinách. Cieľom Iniciatívy je ochrániť pred týmto ochorením všetky deti na svete. Pre tento účel sa hnutie Rotary International zaviazalo v najbližších troch rokoch zabezpečiť prostriedky vo výške 50 miliónov USD ročne a spojilo sa so silným partnerom – Nadáciou Billa a Melindy Gates, ktorá k výťažku Rotary pripojí prostriedky nadácie v pomere 2:1.

Od roku 1985 venovalo hnutie Rotary International boju proti detskej obrne sumu viac ako 1,7 miliardy USD. Členovia Rotary Clubu Nitra (www.rotarynitra.sk) od jeho vzniku v roku 1995 prispeli na tento projekt sumou vyše 5000 USD.

Rotary Youth Exchange – Zaži jedinečný rok života s RYE

Chceš zažiť ten NAJ rok svojho života v zahraničí? Chceš spoznať inú kultúru, priateľov, školu a život?

Máš 15-18 rokov? Máš dobré študijné výsledky? Si ochotný sa prispôsobovať?

Buď ambasádorom Rotary vo svete! Bude to rok, na ktorý nikdy nezabudneš.

Reaguj rýchlo, registračný postup sa už začal.

Napíš mail na: ladislav.gall@gmail.com

Tešíme sa na Teba.

Rotary klub Nitra